Joensuu

Tikkurila lahjoitti Joensuulle muraalin Suomi100-juhlavuoden hengessä. Sain suunnitella ja toteuttaa maalauksen. Muraalissa seikkailee osa Pohjois-Karjalan maakuntatunnuksista, johon joensuulaisat saivat äänestää värisävyt kolmesta eri vaihtoehdosta.